MENÜ

 

 

A Kastély története


Az Erdődyek által a 18. század első felében újratelepített Doba a század vége felé már virágzó falu volt, s a nagyrészt birkatartásra, erdőművelésre és szőlőtermesztésre berendezkedett somlói Erdődy-birtok a család helyi igazgatási központja volt. A nagyszabású kastély és park építését az addig megosztott somlói birtokrészek, vagyis Erdődy Károly és Ferenc vagyonának 1815-ben történt egyesítése tette lehetővé. A kastély és a park terveinek elkészítésére Erdődyék a korszak Bécsben és Dunántúl-szerte sokat foglalkoztatott, a Császárvárosban letelepedett francia építészét, Charles-Jean-Alexandre Moreaut (1760-1840) kérték fel 1818-ban.

A somlóvári kastély helyének kijelölését festői fekvése, az ősi családi várral való vizuális kapcsolata, tóépítésre kiválóan alkalmas vízrajzi, valamint közlekedési adottságai együttesen határozták meg. A helykiválasztás közvetlen apropóját feltehetően a Pápáról Somlóvásárhelyen át Sümegre vezető, illetve a Dobát Noszloppal összekötő országutak kereszteződésében, a Hajagos-patak közelében fekvő Pinkóc-puszta (amely feltehetően a somlói birtok központjaként szolgált már a 18. századtól kezdve), valamint a közvetlenül mögötte, délre emelkedő füves domb adta.

 

 

 

A kastélypark

 

A Doba-somlóvári kastélypark Veszprém megyében, a boráról híres Somló-hegy északkeleti lábához simuló dombhátak és a Hajagos-patak lapálya által alkotott térségben fekszik, a község belterületétől mintegy fél kilométerre.

A kastély történeti kertjét a táji adottságok maximális figyelembe vételével alakították ki úgy, hogy azon belül is törekedtek az őshonos értékeinek megőrzésére és a természetközeli társulások állapotának fenntartására. A tulajdonosok folyamatosan gazdagították különlegességekkel a park növényállományát. A II. világháborút követően azonban fokozatosan elhanyagolták, illetve a megjelenő különböző használatok következtében átalakították, de a jelenlegi állapotában nagyrészt eredeti formájában helyreállítható.

A tojásdad alaprajzú kastélypark területe az egykor hozzá tartozott belső melléképületekkel, konyhakerttel és gyümölcsössel együtt 91,7 hektár. Határait tervezője úgy jelölte ki, hogy a legmagasabb dombtetőre (174 m tszf.) helyezett kastély a terület szívébe került, így minden oldalról kellően tágas park veszi körül. A park határait Moreau úgy jelölte ki, hogy lehetőleg természetes vagy annak látszó földrajzi nyomvonalak, illetve utak és árkok képezzék azokat.

 

 

A vízrendszer


A park leglényegesebb elemei közé tartozik a három (1890-től négy) tó, amelyek vízellátását a Hajagos-patak parkon keresztülfolyó ősmedrének felduzzasztásával biztosították.

A projekt központi eleme a biztonságosan üzemeltethető és hosszú távon is fenntartható vízrendszer helyreállítása.

A tavak mederkotrásával az elmúlt évtizedekben felhalmozódott jelentős mennyiségű mederanyag eltávolítása és biztonságos deponálása mellett a tápláló vízfolyások – projektterületen belüli – szakaszainak rendezése is meg fog történni. Új vízszintszabályozó és vízkormányzó műtárgyakat építenek és mindezt hozzáillesztik a kompozíciós, helyszínrajzi és működési, vízkormányzási vonatkozású műemléki-tájtörténeti kívánalmakhoz. Megtörténik továbbá a tavak vízépítési rendezése, partvonalaik műemléki hitelességű rekonstrukciója a vízi ökoszisztéma egyensúlyának helyreállítása és a természetvédelem szempontjainak érvényre juttatása céljából.

 

 

 

Vissza a lap tetejére

 

Hírek

 • Sajtótájékoztató
  2012-12-03 14:45:33

  A Doba-somlóvári Erdődy-kastély történeti kertjének rekonstrukciójáról 2012. november 22-én sajtótájékoztatót tartottunk a kastélyban.

   

 • Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
  2012-06-13 13:56:26

  A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 2012. május 29-én beadta a Közreműködő Szervezetnek az RMT-t minőségbiztosításra.


 • Cselekvési és Kommunikációs Terv
  2012-04-27 12:44:31

  A Közreműködő Szervezet (Energia Központ Nonprofit Kft.) 2012.04.03-án elfogadta a Biocon Kft. által készített Cselekvési és Kommunikációs Tervet, valamint a Lehetséges Kockázatok Felmérése című dokumentumokat.

   

 • Kertrégészeti kutatás
  2012-04-27 12:43:56

  A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja 2012. március 22-24-ig kertrégészeti kutatást végzett az Erdődy-kastély kertjében. A kutatás célja az egykori utak nyomvonalának feltárása volt.

  Kertrégészeti ásatás

  A 2. árokban feltárt út átvágás után

   

  A munkát Fülöp András vezette és a dokumentálta, az ásatási munkát pedig Klagyivik Mária (Budapesti Corvinus Egyetem Kertművészeti Tanszék) szervezésében az egyetem tájépítész hallgatói végezték. A munka célja a rekonstrukciós tervezés hitelességének érdekében egyes eltűnt egykori sétány-szakaszok nyomvonalának azonosítása volt. A kerttörténeti kutatás alapján kitűzött kutatóárkok túlnyomó többségében sikerült megtalálni és bemérni az utak helyét, amelyek az elmúlt évtizedek során földdel ellepve megmaradtak.

 • Növénykataszter, fák üregvizsgálata
  2012-04-27 12:43:07

  A VÁR-KERT Kft. 2012.04.06-i határidővel elvégezte a park növénykataszterét és az előzetesen kijelölt faállomány üregvizsgálatát.

  Favizsgálati adatlap


 • Geodéziai felmérés
  2012-04-27 12:42:27

  A TheodoLight Kft. a park geodéziai felmérését és dokumentálását 2012.02.28-i határidővel teljesítette.

  Geodéziai felmérés


 • Szakvélemény
  2012-04-27 12:41:41

  A szükséges víz-és mederanyag-minták vételével és a minták tápanyag-tartalmának, valamint esetleges szennyezettségének meghatározásával a Kemokorr Kft. elkészítette a projekt előkészítési szakaszára vonatkozó szakvéleményt.


Asztali nézet