MENÜ

 

 

Összefoglaló táblázat

 

 

A projekt címe

A Doba-somlóvári Erdődy-kastély történeti kertjének rekonstrukciója – I. ütem: a park vízrendszerének és térszerkezetének helyreállítása

A projekt azonosító száma

KEOP-7.3.1.3/09-2010-0028

 

Projektgazda neve

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

Projektgazda székhelye

1014 Budapest, Dísz tér 15.

A projekt előkészítési költsége

11.998.540 Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 11.998.540 Ft

A projekt megvalósítás költsége

249.983.615 Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 249.983.615 Ft

Az előkészítés várható időtartama

2011. július – 2013. március

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megvalósítás várhatóan 2013 második felétől indul, és 2015-ben fejeződik be.

 

 

 

Feladatok az előkészítési szakaszban

 

 • projektmenedzsment felállítása
 • közbeszerzések, beszerzések lefolytatása
 • kertrégészeti feltárás
 • geodéziai felmérés készítése
 • növénykataszter készítése
 • talaj- és vízminőség vizsgálat
 • környezetvédelmi vizsgálat (előzetes / szükség esetén részletes környezeti hatástanulmány készítése)
 • engedélyezési és kiviteli tervek készítése
 • tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása (PR)
 • Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése

 

A kastélypark ideális helyreállítási terve

 

A kastélypark ideális helyreállítási terve.

 

 

 

Feladatok a megvalósítási szakaszban

 

A megvalósítási szakaszban várt eredmény-indikátorok:

   
   

Az output indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték

Célérték

Gravitációs csatornaszakasz építése

m

0

369

Kitermelt iszap mennyisége

m3

0

28567

Tóparti rézsűk kialakítása 1:3 lejtéssel

m

0

2846

Új barátzsilip készítése

db

0

1

Beeresztőmű felújítása

db

0

1

Helyreállított tófelület nagysága

ha

0

~6

Térszerkezet szempontjából helyreállított parkterület nagysága

ha

0

~30

Állományritkítás mennyisége – fás szárúak szelekciós ritkítása nyiladéknyitás

ha

 

0

10

Sarjak, cserjék és bozót irtásának mennyisége

ha

0

5,25

Burkolatépítés, felújítás nagysága

fm

0

~3000

Elbontott sportpálya, útalap, műszaki berendezés, vagy egyéb építmény alapterülete

m2

0

1800

Elbontott kerítés hossza

fm

0

~2000

Elszállított építési törmelék, kommunális hulladék mennyisége

m3

0

900

Újonnan épített kerítés hossza

fm

0

2500

Gyepfelület felújítás és létesítés mennyisége

ha

0

10

Állománykezelés mennyisége - megtartandó fák kezelése, gallyazása, növényvédelme,

db

0

250

Telepített fák mennyisége

db

0

100

Telepített erdészeti facsemeték mennyisége

db

0

1000

Telepített cserjék, évelők mennyisége

db

0

1200

Faszerkezetű gyalogos híd építése

db

 

0

3

Kihelyezett vagy megjelentetett tájékoztató infrastruktúra mennyisége

db

0

2

 

 

 

 

A beruházási elemek részletes ismertetése

 

 

Vízépítési munkák

 

 

 • Nagy halastó, Kis halastó, az 1891-ben  készült „Új” halastó és a Portásházi tó

 

A műtárgyak igen elhanyagolt állapotúak. A csövek feliszapolódtak, tisztításuk, esetleges cseréjük és a meder kotrása feltétlenül szükséges.  A zsilipek deszkázatát a megfelelő vastagságú keményfa pallókra kell kicserélni, és biztosítani kell a megfelelő duzzasztási szintet. A tó rézsűit 1:3 hajlásúra kell rendezni, amely az eredeti állapotnak megfelel.

 

A feliszapolódott tavak kotrása nyomán mintegy 28.567 m3kotort anyag elhelyezéséről kell gondoskodni. Ez a park területén, a projektgazda vagyonkezelésében található területeken fog megvalósulni.

 

 

 

Kertépítési munkák

 

 

 • Nyiladékok rekonstrukciója

A park egykori képét és térstruktúráját döntően meghatározták a kastélyból és az egyes melléképületektől induló, a táj különböző jellegzetes pontjaira irányuló nyiladékok, amelyek mára teljesen eltűntek. A megnyitott nyiladékokban, tisztásokon vegyszeres és fizikai tuskóirtást követően extenzív gyepesítés szükséges, megfelelő talaj-előkészítéssel.

 

 • Bozótirtás és növényszelekció

Az egykori gyepes területektől teret elhódított bozótosokat teljes egészében végleg el kell távolítani, majd a tisztásokon vegyszeres és fizikai tuskóirtást követően extenzív gyepesítés szükséges, megfelelő talaj-előkészítéssel.

Az erdőszerű növényfoltokban, facsoportokban keletkezett elbozótosodott állományokban szintén szükséges a tisztítás, de a fává nőtt, odaillő fajú magoncok és sarjak közül az idős fákat, valamint a térszerkezetet nem zavaró, életerős egyedek zavartalan növekedését biztosítani kell. Az idős faállományt zavaró, illetve e kiválasztott „utánpótlás” növekedését akadályozó sarjakat viszont el kell távolítani, és tuskójukat környezetkímélő vegyszerrel le kell kezelni.

 

 • Bontási munkák

A park déli részén található illegális szemétlerakóhely a projekt során felszámolandó. Ezen kívül elbontandóak a használaton kívüli könnyűszerkezetes melléképületek, egy aszfalt burkolatú sportpálya és a parkon belüli található funkciótlan, látványt zavaró kerítések többsége is.

 

 • Felépítményi munkák: védőkerítés, sétaút-hálózat, kerti hidak építése

A gyalogos sétaút-hálózat kiépítésével a park egykori útrendszerének hozzávetőleg negyede helyreállításra kerül.

Jelenleg a park körüli lekerítés megoldatlan, illetve csak részben kiépített. A projekt I. üteme során a park határán a hiányos szakaszok mindenképp pótlandók (drótfonatos kerítéssel), ugyanakkor a parkon belül épített, funkció nélküli, de vizuálisan zavaró kerítésszakaszok elbontandók.

 

 • A növényültetések (pótlások) szempontjai

A területen a meglévő degradált állapotú, illetve egyes kipusztult erdőfoltok pótlására honos fafajokból álló erdészeti magoncok telepítése javasolt a helyreállítás I. üteme során. Az erdőfoltok széléről szinte mindenütt hiányzó cserjesáv pótlása fontos feladat. A megnyitott átlátások helyén, megfelelő talajelőkészítés után extenzív gyepesítés szükséges, emellett a meglévő gyepfelületek tápanyag utánpótlása és szükség szerinti felülvetése is javasolt.

 

 

 

Vissza a lap tetejére

 

 

 

 

Hírek

 • Sajtótájékoztató
  2012-12-03 14:45:33

  A Doba-somlóvári Erdődy-kastély történeti kertjének rekonstrukciójáról 2012. november 22-én sajtótájékoztatót tartottunk a kastélyban.

   

 • Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
  2012-06-13 13:56:26

  A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 2012. május 29-én beadta a Közreműködő Szervezetnek az RMT-t minőségbiztosításra.


 • Cselekvési és Kommunikációs Terv
  2012-04-27 12:44:31

  A Közreműködő Szervezet (Energia Központ Nonprofit Kft.) 2012.04.03-án elfogadta a Biocon Kft. által készített Cselekvési és Kommunikációs Tervet, valamint a Lehetséges Kockázatok Felmérése című dokumentumokat.

   

 • Kertrégészeti kutatás
  2012-04-27 12:43:56

  A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja 2012. március 22-24-ig kertrégészeti kutatást végzett az Erdődy-kastély kertjében. A kutatás célja az egykori utak nyomvonalának feltárása volt.

  Kertrégészeti ásatás

  A 2. árokban feltárt út átvágás után

   

  A munkát Fülöp András vezette és a dokumentálta, az ásatási munkát pedig Klagyivik Mária (Budapesti Corvinus Egyetem Kertművészeti Tanszék) szervezésében az egyetem tájépítész hallgatói végezték. A munka célja a rekonstrukciós tervezés hitelességének érdekében egyes eltűnt egykori sétány-szakaszok nyomvonalának azonosítása volt. A kerttörténeti kutatás alapján kitűzött kutatóárkok túlnyomó többségében sikerült megtalálni és bemérni az utak helyét, amelyek az elmúlt évtizedek során földdel ellepve megmaradtak.

 • Növénykataszter, fák üregvizsgálata
  2012-04-27 12:43:07

  A VÁR-KERT Kft. 2012.04.06-i határidővel elvégezte a park növénykataszterét és az előzetesen kijelölt faállomány üregvizsgálatát.

  Favizsgálati adatlap


 • Geodéziai felmérés
  2012-04-27 12:42:27

  A TheodoLight Kft. a park geodéziai felmérését és dokumentálását 2012.02.28-i határidővel teljesítette.

  Geodéziai felmérés


 • Szakvélemény
  2012-04-27 12:41:41

  A szükséges víz-és mederanyag-minták vételével és a minták tápanyag-tartalmának, valamint esetleges szennyezettségének meghatározásával a Kemokorr Kft. elkészítette a projekt előkészítési szakaszára vonatkozó szakvéleményt.


Asztali nézet